EXTEND SDC Ostrava, o.s.
  |  

Co je to SQUARE DANCE?

Je jedním z nejzajímavějších ze skupiny amerických country tanců. Začíná ze čtvercové formace (proto square) a tanečníci se neučí každý tanec jednotlivě jako celek, nýbrž jednotlivé figury, kterých je v základním provedení (Basic) několik desítek a následně v několika vyšších úrovních až několik set.

Pokyny k tanci dává tzv. caller, který do hudby zpívá názvy figur a tím vytváří choreografii, která tanečníky přivádí k různým partnerům a do různých formací. Dobrý caller dokáže tanečníky fascinovat překvapivými situacemi, z nichž je ale nakonec dovede domů, t.j. do výchozí formace čtverylky s původními partnery. Když navíc pěkně zpívá, je tanec opravdu požitkem.

Různorodost figur i to, že tanečníci předem nikdy neví jejich kombinaci, znamená, že SD není nikdy nudný. Vyžaduje pozornost tanečníků, nutí k přemýšlení při jeho zvládání a je pohybovým projevem koordinovaným s ostatními při nezbytném souladu s hudbou. Nejde přitom o tanec zvláště fyzicky náročný, naopak je vhodný téměř pro všechny věkové generace.

Z tradičních důvodů jsou názvy všech figur v angličtině, a tak díky této "standardizaci" je možné tančit SD po celém světě. Tančí se v SD klubech, kterých je u nás několik desítek, v Evropě několik set a na celém světě několik tisíc. Ve všech vládne příjemná atmosféra, všude lze najít nové přátele a také se dobře pobavit.

Taneční kluby i jednotliví tanečníci se mají možnost navštěvovat na klubových večerech, dále kluby pořádají také víkendová setkání s významem oblastním až mezinárodním. České taneční kluby v průběhu roku pořádají řadu akcí celostátního významu, z nichž mnohé si vydobyly takovou pověst, že na ně přijíždějí tanečníci i z okolních států.

Základní taneční figury se můžete naučit ve speciálním kurzu, tzv. přípravce.